Installation av enskilda avlopp

Här i Linköping finns det ett företag som erbjuder installation av enskilda avlopp, du kan läsa här om dem. De erbjuder detta inte bara Linköping, även du som är intresserad av detta och bor i Söderköping kan få hjälp av dem och du kan klicka här för att komma vidare in till deras hemsida. Det är alltid trevligare att kunna anlita ett företag som ligger nära dig och detta företag kan du verkligen lita på. De har många års erfarenhet inom detta område och de vet vad de pratar om. Nu ska jag ge er en introduktion i ämnet, vad är enskilda avlopp och vem behöver ett sådant? 

Enskilda avlopp är ett avloppssystem för hushåll, företag och lokaler. Med detta menas i de flesta fall den del av ditt avloppssystem som inte är ansluten till det allmänna kommunala systemet. Ett enskilt system innebär att du själv är ansvarig för driften och underhållet. I motsats till det allmänna kommunala systemet finns det ingen gemensam ansvarsfördelning. Med enskilda avlopp menas också enskilda anläggningar för uppsamling, rening och infiltration eller pumpning till allmänt vattenledningsnät. 

Ett enskilt system är en bra lösning om du inte har kommunalt vatten och avlopp och om ingen möjlighet att ansluta dig till detta finns. En Infiltrationsbädd är den perfekta lösningen för alla som inte har kommunalt vatten och avlopp. En infiltrationsbädd är ett system där vatten leds ner i en bädd med sand, grus och jord. Vattnet renas naturligt på vägen ner genom jordmassan och tillförs sedan igen till grundvattenmagasinet.

Du som har en sådan här lösning behöver alltså inte ha någon anslutning till kommunalt vatten och avlopp utan du ansvarar själv för driften och underhållet. Helt enkelt den perfekta lösningen för alla som inte bor i tättbebyggt område, alla kan få egen vattenförsörjning och få riktigt bra kvalité på vattnet!